C.P. PUIG DE SA MORISCA

LLISTAT MATERIAL TERCER CICLE CURS 2014-15
Quatre quaderns grans tamany foli d’espiral d’una ratlla.

Un quadern gran tamany foli d’espiral de quadres.

Sis fundes de plàstic.

Tres carpetes tamany foli.

Regla de 30 cm ,una esquadra, un cartabò i un semicercle.

Un compàs.

Bolígrafs ( blau, negre i vermell)

Unes tisores ( els alumnes esquerrans han de dur-les adaptades)

Llapis, goma i maquineta

Una barra d’aferrament gran.

L’Agenda escolar es COMPRARÀ A L’ESCOLA.

Un quadern de pentagrama per música DIN 4 meitat en pentagrama i meitat en blanc. ( Poden utilitzar el mateix de l’any del curs anterior)

DICCIONARIS

Castellà : Diccionario Didáctico ELEMENTAL ( Ed. SM).

Català : Diccionari Didàctic ELEMENTAL ( Ed. Cruïlla ).


Recordeu que els diccionaris serveixen els dels anys anteriors, no els heu de comprar cada any.