RECOMANACIONS GENERALS PER A LA PREVENCIÓ DE LA GRIP A CENTRES ESCOLARS I D’OCI INFANTO-JUVENIL

1 Les mesures de prevenció recomanades són les mateixes que davant qualsevol altra infecció respiratòria.

2 La grip és una malaltia produïda per un virus i per tant els antibiòtics no serveixen.

3 Fins ara els casos de grip detectats han estat moderats o lleus, amb bona evolució fins a la recuperació en la immensa majoria de casos.

4 La grip es transmet per via aèria, és a dir, que el contagi es produeix per contacte d’una persona sana amb les gotes de saliva o moc que expulsen en tossir o fer un atxem les persones infectades. En algunes ocasions pot contagiar-se també per objectes contaminats (especialment mocadors).

5 Les normes a seguir a les escoles i centres d’oci infantil i juvenil, són les normes higièniques habituals per evitar les malalties de transmissió respiratòria (aules suficientment airejades; cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir o esternudar, llençar el mocador al fems i rentar-se les mans; no compartir mocadors), les normes generals de no compartir els objectes que s’utilitzen a les menjades (tassons, coberts, torcaboques) o que els nins es duen fàcilment a la boca (llapis, joguines), rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó (o gels hidroalcohòlics) durant 15 o 20 segons i evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca. No s’ha de fer ús de mascaretes, excepte en casos concrets indicats per les autoritats sanitàries.